Firma czynna

  od poniedziałku do piątku

          od 9.00 - do 16.00

Mile jest widziane uzgodnić swoją wizytę telefonicznie. ze względu na częste prace w terenie   

 kont tel 607-751-743 


    

 


Nie pamiętasz hasła?
Dokumenty firmy

VAT-5UE  Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.

NIP-4 Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (2009 rok)

 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (2001 rok)

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (1998 rok)

Zaświadzczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (1998 rok)

Zaświadzczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (2000 rok)

Zaświadzczenie o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (2001 rok)

 Zaświadzczenie o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (2004 rok)

 Zaświadzczenie o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (zmiany 2009  rok)

strona 1

strona 2

 


dokumenty oraz pliki do pobrania 
tylko dla  uprawnionych  kontrahentów - wymaga uwierzytelnienia!